Αρχική σελίδα
Η ίδρυση του Κέντρου χρονολογείται από το 1998. Είναι δημιούργημα έμπνευσης και εξελικτικό επακόλουθο μακροχρόνιας συνεργασίας και επιστημονικής ενασχόλησης από το 1987 των ιδρυτών του. Με αντικείμενο την εκπαίδευση και εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας στον τομέα της συστημικής ψυχοθεραπείας το έργο αυτό αρχικά έφερε τον τίτλο Συστημικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχολογικής Υποστήριξης, ΣΚΕΨΥ. Τα τελευταία χρόνια πήρε το σχήμα Ομόρρυθμου Εταιρικού Οργανισμού με την επωνυμία Συστημικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας ΣΚΕΨΥΣ, και, αντίστοιχα στα αγγλικά Systemic Center for Training and Psychotherapy, SKEPSYS.

Ιδρυτές του ΣΚΕΨΥΣ και Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος

Μανώλης Τσαγκαράκης
Γιώργος Οικονόμου
Αναγνωρισμένοι επόπτες EFTA

Εκπαιδευτική Ομάδα

Μανώλης Τσαγκαράκης
Γιώργος Οικονόμου
Έλενα Μποχωροπούλου
Αναστασία Κασιόλα
Σταύρος Μεσσήνης
Δημήτρης Κρίτσας
Έλπη Γρογοροπούλου

(Η Εκπαιδευτική Ομάδα αποτελείται από ψυχολόγους, συστημικούς ψυχοθεραπευτές οι οποίοι συνθέτουν το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο).

Το Συστημικό Κέντρο Εκπαίδευσης και ΨΥχοθεραπείας ΣΚΕΨΥΣ είναι μέλος της EFTA και συμμετέχει εκπροσωπούμενο στο Επιμελητήριο των Εκπαιδευτικών Κέντρων συστημικής και οικογενειακής θεραπείας EFTA-TIC.

Η λειτουργία και το έργο του Κέντρου εμπνέονται από τις αρχές της συστημικής θεωρίας και επιστημολογίας και έχουν τις ακόλουθες εφαρμογές: