Αρχική σελίδα
 
 A-   A   A+ 
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
 

Στόχος του Προγράμματος είναι η εισαγωγή στον συστημικό τρόπο σκέψης μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία της συστημικής εποπτείας σε συνάρτηση με θεωρητικά στοιχεία και εφαρμογές από τη συστημική θεραπεία.

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Ι
Η εποπτεία παρέχεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας οι οποίοι επιθυμούν να εποπτευθούν σε περιστατικά ή σχέσεις από την καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα. Υποστηρίζεται από στοιχεία της συστημικής θεωρίας τα οποία συνδυάζονται κατά περίπτωση με το εποπτευόμενο θέμα.

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα ΙΙ
Απευθύνεται σε επαγγελματίες από τις ανθρωπιστικές επιστήμες οι οποίοι επιθυμούν α) να εφαρμόσουν τον συστημικό τρόπο σκέψης στην επαγγελματική δραστηριότητά τους, β) να εισαχθούν στο κανονικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης αφού προηγουμένως παρακολουθήσουν τα συμπληρωματικά θέματα εκπαίδευσης, όπως αυτά ορίζονται από τις ελληνικές και τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες ψυχοθεραπείας.