Αρχική σελίδα
 
 A-   A   A+ 
Συστημικό Σχολείο
 

Πρόγραμμα Βραχείας Εκαίδευσης: Συστημική σκέψη και πρακτική στην καθημερινή ζωή και το επάγγελμα

Εισαγωγή

Δημιουργήσαμε αυτό το Πρόγραμμα, ώστε να ανταποκρίνεται στο αίτημα ενός συνόλου ατόμων τα οποία περιστασιακά έχουν έρθει σε επαφή με τις αρχές και την πρακτική της θεωρίας συστημάτων.

Ως θεραπευτές και εκπαιδευτές συχνά έχουμε δεχτεί με πολύ ενδιαφέρον σχετικά ερωτήματα από θεραπευόμενούς μας ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Αλλά και από το ευρύτερο περιβάλλον μας πολλοί φίλοι και γνωστοί οι οποίοι από κάποια εμπειρία ή άλλη πληροφόρηση έχουν ευαισθητοποιηθεί στις συστημικές σχέσεις έχουν επίσης εκδηλώσει ανάλογο ενδιαφέρον να γνωρίσουν από κοντά τα συστήματα.

Η ελληνική οικογένεια, η σχέση του ζευγαριού και, λιγότερα εξειδικευμένα, οι ποικίλες κοινωνικές και πολιτικές συναρτήσεις της εποχής μας δίνουν στη συστημική γνώση επίκαιρη χρησιμότητα για την κατανόηση σύνθετων ανθρώπινων καταστάσεων. Η μακρόχρονη δουλειά και η πείρα στην ψυχοθεραπεία και την εκπαίδευση μάς έχουν διδάξει ότι η συστημική σκέψη και οι εφαρμογές της μπορούν να γίνουν χρήσιμο κλειδί για την οργάνωση και νοηματοδότηση των πληροφοριών που έχουμε από την καθημερινότητα της ζωής και το επάγγελμα.

Η ιδέα για το Συστημικό Σχολείο στηρίζεται στη θεώρηση ότι η διαφορετικότητα μπορεί να ενσωματώνεται και να λειτουργεί ισότιμα, όταν τα πλαίσια σχέσεων είναι ευέλικτα και διαθέτουν οργάνωση και σκοπό. Για τον λόγο αυτό το Πρόγραμμα Βραχείας Εκπαίδευσης απευθύνεται σε ένα πλατύ φάσμα επαγγελματιών, όπως π.χ. σε εργαζομένους και στελέχη διοίκησης του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σε εκπαιδευτικούς κτλ., οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν σε βασικό επίπεδο τις συστημικές σχέσεις και τις εφαρμογές τους. Απευθύνεται επίσης σε όσους έχουν ολοκληρώσει τη συστημική θεραπεία ή βρίσκονται σε στάδιο κοντά στην ολοκλήρωσή της.* Στις περιπτώσεις αυτές δίνεται στους ενδιαφερόμενους η ευκαιρία να κάνουν γόνιμους συσχετισμούς της θεωρητικής γνώσης με την προσωπική-οικογενειακή ζωή και την κοινωνική-επαγγελματική δραστηριότητα.

Η θεωρητική διδασκαλία και οι βιωματικές ασκήσεις, όπως υποδεικνύονται στο Θεματολόγιο, καθώς επίσης και οι εποπτείες γίνονται από ψυχολόγους-ψυχοθεραπευτές, εκπαιδευτές και επόπτες του ΣΚΕΨΥΣ, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τις ομάδες εκπαίδευσης και διαθέτουν πείρα στα αντικείμενα εκπαίδευσης του Προγράμματος.

* Στην δεύτερη περίπτωση η ένταξη του υποψηφίου στο πρόγραμμα γίνεται μετά από συνεννόηση με τον θεραπευτή/τριά του.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Θεωρία και Βιωματικές Ασκήσεις

Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η έννοια του συστήματος, κυκλική σχέση, δυναμική ισορροπία, όρια

Χάος και οργάνωση μέσα από το χάος

Β. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πεδία και αξιώματα επικοινωνίας – Επικοινωνία και μεταεπικοινωνία

Δομή του επιπέδου επικοινωνίας : σύγχυση, διαφωνία, παράδοξη επικοινωνία

κτλ.

Γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η οικογένεια ως Σύστημα – υποσυστήματα , ρόλοι, τρίγωνα

Δομή και Επικοινωνία στην Οικογένεια.

Δ. ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ

Επικοινωνία στο Ζευγάρι

Οι θέσεις του ζευγαριού στη διαπροσωπική σχέση

Η συναισθηματική επικοινωνία

Ε. ΟΜΑΔΑ

Σχέσεις δυναμικής της ομάδας, υπο-ομάδα

Η ιεραρχία στην ομάδα

Ισομορφία

Δομή της ομάδας και όρια. Ρόλοι, στόχοι

2. Εποπτεία

Η Εποπτεία συνδέεται θεματολογικά άμεσα με τη θεωρία και τις βιωματικές ασκήσεις. Έχει ως αντικείμενο τις σχέσεις επικοινωνίας στο επαγγελματικό και το κοινωνικό περιβάλλον.

Στόχος της Εποπτείας είναι η εξοικείωση στις ανθρώπινες σχέσεις, η εμβάθυνση στην αυτογνωσία και το προχώρημα σε μια προσωπική ωρίμαση.

3. Ολομέλειες

Στις Ολομέλειες εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι μπαίνουν σε διαδικασία διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών, σκέψεων και συναισθημάτων.

Εφαρμογή

Το Πρόγραμμα διαρκεί από τις 26 Οκτωβρίου έως την 1 Φεβρουαρίου: σύνολο 16 εβδομάδες. Εκτείνεται σε 4 δίωρες περιόδους ανά δεκαπενθήμερο και περιλαμβάνει συνολικά 8 τετράωρες συναντήσεις, οι οποίες θα γίνονται κάθε δεύτερη Δευτέρα 4.30-9.00μμ.

Το θεματολόγιο του Προγράμματος χωρίζεται σε 5 θεματικές ενότητες συντονισμένες μεταξύ τους ως προς τη Θεωρία, τις Βιωματικές ασκήσεις και την Εποπτεία.