Αρχική σελίδα
 
 A-   A   A+ 
Προσωπική & Επαγγελματική Ανάπτυξη του Θεραπευτή
 

Η μετατόπιση του θεραπευτή από τη θέση του παρατηρητή σε θέση συμμετοχής και ανάμειξής του στην διεργασία της ψυχοθεραπείας καθιστούν χρήσιμη τη διαρκή άσκηση της ικανότητάς του να παρατηρεί και να εποπτεύει τον εαυτό του κατακτώντας ανώτερο εξελικτικά βαθμό επίγνωσης.

Το ΣΚΕΨΥΣ ανταποκρινόμενο σε ουσιαστικά αιτήματα του επαγγελματία και, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή κριτήρια, παρέχει μετά το πέρας της τετραετούς ειδίκευσης τη δυνατότητα για περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη στα πλαίσια α) εποπτικής ομάδας συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, β) του σεμιναριακού προγράμματος.