Αρχική σελίδα
 
 A-   A   A+ 
Πραγματολογία της συστημικής σκέψης και Ιδεολογία των αμοιβαίων σχέσεων
 

Προσωπική πορεία-Διαδραστικές σχέσεις-Συλλογικό έργο

Η ίδρυση του Κέντρου χρονολογείται από το 1998. Είναι δημιούργημα έμπνευσης και επακόλουθο συλλογικής και μακροχρόνιας εργασίας και επιστημονικής ενασχόλησης από το 1987 των ιδρυτών του Μανώλη Τσαγκαράκη και Γιώργου Οικονόμου. Με κύριο στόχο την εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στον τομέα της συστημικής ψυχοθεραπείας δώσαμε αρχικά τον τίτλο Συστημικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχολογικής Υποστήριξης, ΣΚΕΨΥ. Η γόνιμη συνάρτηση του εκπαιδευτικού έργου με την κλινική δραστηριότητα μάς καθοδήγησε να συμπεριλάβουμε τη σχέση αυτή στη νέα επωνυμία: Συστημικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας ΣΚΕΨΥΣ, και αντίστοιχα στα αγγλικά Systemic Center for Training and Psychotherapy, SKEPSYS.

Παράλληλα με την πρόοδο της εκπαιδευτικής πράξης, πραγματοποιούμε συλλογικά την ιδέα οτι τα ανθρώπινα συστήματα, όταν δρουν σε πλαίσιο αυτονομίας, μπορούν να οργανώνουν την αταξία και να αυτοκαθορίζονται. Καθώς οι συμμετέχοντες, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι παίρνουμε τη θέση παρατηρητή από την εσωτερική θέση του συστήματος, η παρεμβατική δραστηριότητα μπροστά στο απρόβλεπτο περιορίζεται σημαντικά και τη θέση της παίρνει η προσωπική ευθύνη που γεννάει η αμοιβαιότητα και ο διάλογος.

Το πλαίσιο για τη συγκρότηση και την συνεχιζόμενη ανέλιξη, διαμορφώνεται από οριοθετήσεις που απροσχεδίαστα περιβάλλουν τις εμφανιζόμενες αντιπαραθέσεις. Συνεργαζόμαστε για τη δόμηση μιας εκπαιδευτικής κοινωνίας ισότιμων σχέσεων η οποία χαρακτηρίζεται από συναισθήματα ευθύνης και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους.

Οι εκπαιδευόμενοι σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές τους έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν με προσωπικό τρόπο την νέα πληροφορία. Συμμετέχοντας διαμορφώνουν το πλαίσιο σχέσεων μέσα στο οποίο αναδύονται οι ιδιότητές τους και το οποίο συμβάλλει στη γνώση και την εν γένει προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους.

Μέρος του πλαισίου είναι το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας, ανοιχτό στις σύγχρονες εξελίξεις της συστημικής ψυχοθεραπείας. Η εφαρμογή του πέρα από την παρεχόμενη γνώση αναδεικνύει την οργάνωση της προσωπικής επιστημολογίας όλων των μετεχόντων σ’ αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτών.

Τα κριτήρια προόδου, από την αρχή λειτουργίας του ΣΚΕΨΥΣ, έχουν διατηρήσει τον χαρακτήρα αυτοαξιολόγησης και αλληλοαξιολόγησης. Η εκτίμηση για την προσωπική ανάπτυξη και τις σχέσεις με τους άλλους ωριμάζει εξελικτικά στην διάρκεια του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης και είναι ενσωματωμένη στην διεργασία και τις ποικίλες δραστηριότητες του προγράμματος και ιδιαίτερα τις εποπτείες. Στο ευρύτερο πλαίσιο των ολομελειών, οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να βιώνουν ατομικά και συλλογικά την διαφορετικότητά τους και να νοηματοδοτούν την πρόοδο που έχουν κάνει. Στις ολομέλειες συμμετέχουν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι όλων των ενοτήτων, καθώς επίσης σε ξεχωριστές ολομέλειες απόφοιτοι από τα παλαιότερα έτη.